Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

WNIOSEK Plik doc 35.50 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2021-02-17
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-02-17 13:07
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-02-17 13:12

Załączniki:

WNIOSEK Plik doc 18.12 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2021-02-17
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-02-17 12:50
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-02-17 13:13

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 650)
 

Rozdział 4. Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy.

Art. 194 Podmiot prowadzący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a-l, n oraz p ustawy zmienianej w art. 94, jest obowiązany w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do przekazania powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności numeru identyfikacji podatkowej (NIP) nadanego temu podmiotowi.
 
 
Ochrona zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa:
1)wymagania weterynaryjne dla podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie:
a)zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej,
b)organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
c)obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
d)prowadzenia miejsc lub stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt albo miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury,
e)prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt,
f)zarobkowego wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystywania materiału biologicznego,
g)prowadzenia punktu kopulacyjnego,
h)prowadzenia zakładu drobiu,
i)prowadzenia:
-przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury,
-zakładu przetwórczego przetwarzającego lub poddającego ubojowi zwierzęta akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt,
j)prowadzenia schronisk dla zwierząt,
k)chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie,
l)utrzymywania lub hodowli zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt, ochrony i zachowania gatunków zwierząt,
m)(uchylona)
n)utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt,
o)określonym w art. 23 ust. 1 lit. a lub art. 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1069/2009”, nieuregulowane w przepisach rozporządzenia nr 1069/2009 lub przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia,
p)prowadzenia:
-miejsc innych niż przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, w których zwierzęta wodne są utrzymywane bez zamiaru umieszczenia na rynku,
-łowisk typu „wpuść i złów”,
-przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury, które umieszczają na rynku zwierzęta akwakultury wyłącznie w celu spożycia przez ludzi, w zakresie określonym w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004
- zwanej dalej „działalnością nadzorowaną”;
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2019-03-04
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-03-04 12:24
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-03-04 12:24
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2014-09-10
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2014-09-10 12:53
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-02-17 13:15
Wygenerowano: 13 sierpnia 2022r. 12:03:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.