Wiadomości http://bip.piw.kolbuszowski.pl pl-PL Pracownicy Fri, 01 Apr 2022 11:35:36 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-25 ... Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolbuszowej. Fri, 01 Apr 2022 10:31:30 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-110 ... Bilans jednostki budżetowej za 2021 rok. Fri, 01 Apr 2022 10:18:12 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-112 ... Informacje dla posiadaczy zwierząt z Ukrainy nie posiadających kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek Thu, 24 Mar 2022 10:31:08 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Plakat opisujący postepowanie ze zwierzętami towarzyszącymi uchodźcom z Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej. Thu, 10 Mar 2022 14:56:10 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. szczepień zwierząt domowych przeciwko wściekliźnie. Wed, 23 Feb 2022 15:13:37 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... Sposoby przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków; Mon, 21 Feb 2022 13:10:13 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-117 ... (ROK 2022)Lista Lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt umieszczanych na rynku oraz do wystawiania świadectw zdrowia dla tych zwierząt na terenie powiatu kolbuszowskiego Tue, 08 Feb 2022 13:33:45 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-51 ... Urzędowi lekarze weterynarii wyznaczeni do badania mięsa na użytek własny w 2022r. Tue, 08 Feb 2022 13:32:42 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-51 ... WNIOSEK O POZWOLENIE NA PRZEMIESZCZENIE TRZODY CHLEWNEJ Wed, 22 Dec 2021 12:48:51 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 ... NOWE ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2249 z dnia 16 grudnia 2021 r., zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zmieniające obszary objęte ograniczeniami, w powiecie... Wed, 22 Dec 2021 12:40:01 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 ... Nabór lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych na rok 2022. Mon, 15 Nov 2021 09:04:59 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-97 ... Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej w dniach 12-21 listopada 2021r. dodatkowej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Wed, 03 Nov 2021 09:23:16 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... Wytyczne i przykładowe wzory dokumentacji Głównego Lekarza Weterynarii. Wed, 27 Oct 2021 08:14:32 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-128 ... Witam Fri, 24 Sep 2021 12:09:41 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1  ... Postępowanie w obszarze objętym ograniczeniami II (różowym) Fri, 24 Sep 2021 12:04:01 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 ... KOMUNIKAT PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII ws. PLANOWANEJ JESIENNEJ AKCJI DOUSTNYCH SZCZEPIEŃ LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE W DNIACH OD 9-18 WRZEŚNIA 2021r. Wed, 25 Aug 2021 08:39:58 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... Materiały z EFSA z kampanii # STOP ASF Tue, 17 Aug 2021 11:00:55 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 ... Ogłoszenie MRiRW-refundacja 50% kosztów zakupu-bioasekuracja ASF Thu, 29 Jul 2021 10:02:25 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Zmiana obszarów dot. restrykcji w sprawie ASF - podział na GMINY Thu, 08 Jul 2021 10:20:00 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 ... KOMUNIKAT PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCY ZWALCZANIA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ W POWIECIE MIELECKIM. Thu, 08 Jul 2021 09:32:45 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 ... CHŁODNIE DO PRZETRZYMYWANIA TUSZ ODSTRZELONYCH DZIKÓW - aktualizacja 14 czerwca 2021r. Thu, 17 Jun 2021 12:10:18 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 ... Bioasekuracja - HPAI ulotka 06.2021 Mon, 14 Jun 2021 14:39:41 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-93 ... ASF strefa CZERWONA (gmina Cmolas i Majdan Królewski) Mon, 14 Jun 2021 10:32:27 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 ... ASF w Polsce - mapy, obszary objęte restrykcjami, ogniska, przypadki Wed, 19 May 2021 09:46:09 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 ...