Wiadomości http://bip.piw.kolbuszowski.pl Pracownicy Mon, 18 Mar 2019 13:28:39 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-25 ... Praktyczne wskazówki dla rolników - konieczność uboju poza rzeźnią Thu, 07 Mar 2019 15:18:51 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią (opracowano w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe...... Podmiot prowadzący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a-l, n oraz p ustawy zmienianej w art. 94, jest obowiązany w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do przekazania powiatowemu lekarzowi weterynarii... Mon, 04 Mar 2019 12:24:28 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-56 ... FILMY dot. ASF Thu, 24 Jan 2019 13:01:01 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 ... ZAPROSZENIE Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej, Kierownik Biura Powiatowego ARIMR w Kolbuszowej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej Thu, 24 Jan 2019 12:58:52 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... (ROK 2019)Lista Lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt umieszczanych na rynku oraz do wystawiania świadectw zdrowia dla tych zwierząt na terenie powiatu kolbuszowskiego Thu, 24 Jan 2019 12:51:30 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-51 ... Urzędowi lekarze weterynarii wyznaczeni do badania mięsa na użytek własny w 2019R. Thu, 24 Jan 2019 12:49:39 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-51 ... ASF zasady mycia i dezynfekcji środkow transportu obuwia i pomieszczeń Tue, 11 Dec 2018 14:01:43 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 ... PPROCEDURA WYZNACZEŃ PRZEZ PLW Tue, 27 Nov 2018 11:58:42 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-97 ... Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej prowadzi nabór lekarzy weterynarii wolnej praktyki oraz innych osób do czynności pomocniczych w roku 2019, o których mowa w art. 16 pkt 1 i 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej Tue, 27 Nov 2018 11:58:00 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-97 ... INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA POSIADACZY BYDŁA, OWIEC, KOZ, ŚWIŃ ORAZ INNYCH ZWIERZĄT PARZYSTOKOPYTNYCH NA TEMAT PRYSZCZYCY Tue, 20 Nov 2018 15:07:47 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... informacja dla rolników o możliwości przystąpienia do dobrowolnego programu zwalczania IBR/IPV i BVD MD Fri, 16 Nov 2018 11:09:55 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej prowadzi nabór lekarzy weterynarii wolnej praktyki oraz innych osób do czynności pomocniczych w roku 2017 Tue, 30 Oct 2018 13:26:47 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-97 ... Protokół z wyznaczenia lekarzy weterynarii oraz innych osób do czynności urzędowych na terenie powiatu kolbuszowskiego w roku 2018. Tue, 30 Oct 2018 13:24:06 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-97 ... WYZNACZENIA ULW NA ROK 2019 (SZUKAJ: ZAKŁADKA URZĘDOWE BADANIE MIĘSA, WYMAGANIA, WYZNACZENIA) Tue, 30 Oct 2018 13:13:06 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Sprzedaz bezpośrednia - aktualizacja 10.2018 Tue, 30 Oct 2018 09:13:08 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-91 ... Aktualizacja (10.2018r.) Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności Tue, 30 Oct 2018 09:11:38 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Aplikacja Portal IRZplus - zgłaszanie zdarzeń przez Internet Mon, 29 Oct 2018 14:10:36 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Informacja dla posiadaczy zwierząt o zmianach w identyfikacji i rejestracji bydła, owiec, kóz i świń wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Mon, 29 Oct 2018 14:09:45 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... W dniach 27 września - 6 października br., na terenie województwa podkarpackiego, planowana jest akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Fri, 21 Sep 2018 13:07:10 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... ROZPORZĄDZENIE NR 2/2018 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOLBUSZOWEJ z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu kolbuszowskiego Wed, 05 Sep 2018 11:52:00 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 ... Ogłoszenie o naborze nr 33108 z dnia 30.08.2018 r. Inspektor weterynaryjny Fri, 31 Aug 2018 07:39:50 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-103 ... Nabór 22.08.2018r. - inspektor weterynaryjny Wed, 22 Aug 2018 10:03:01 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-103 ... WARUNKI UBOJU ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE NA UŻYTEK WŁASNY Wed, 11 Jul 2018 07:53:16 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... UWAGA ZMIANA zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka (SRM) powstającego w trakcie uboju na użytek własny cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz Wed, 11 Jul 2018 07:44:49 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ...