Wiadomości http://bip.piw.kolbuszowski.pl Pracownicy Fri, 21 Sep 2018 13:23:57 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-25 ... W dniach 27 września - 6 października br., na terenie województwa podkarpackiego, planowana jest akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Fri, 21 Sep 2018 13:07:10 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... ROZPORZĄDZENIE NR 2/2018 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOLBUSZOWEJ z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu kolbuszowskiego Wed, 05 Sep 2018 11:52:00 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 ... Ogłoszenie o naborze nr 33108 z dnia 30.08.2018 r. Inspektor weterynaryjny Fri, 31 Aug 2018 07:39:50 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-103 ... Nabór 22.08.2018r. - inspektor weterynaryjny Wed, 22 Aug 2018 10:03:01 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-103 ... WARUNKI UBOJU ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE NA UŻYTEK WŁASNY Wed, 11 Jul 2018 07:53:16 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... UWAGA ZMIANA zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka (SRM) powstającego w trakcie uboju na użytek własny cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz Wed, 11 Jul 2018 07:44:49 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Urzędowi lekarze weterynarii wyznaczeni do badania mięsa na użytek własny w 2018R. Wed, 11 Jul 2018 07:38:30 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-51 ... Informacja dot. przetwarzania danych osobowych Wed, 20 Jun 2018 15:06:41 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-111 ... Witam Thu, 07 Jun 2018 10:06:23 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1  ... Ogólne wymagania dla prowadzenia kontroli transportu zwierząt Informacja dla funkcjonariuszy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Granicznej kontrolujących transport drogowy zwierząt. Wed, 06 Jun 2018 13:25:12 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... 23.04-25.05.2018r. Zabiegi zwalczania osnui gwiaździstej na terenie leśnictwa Lipnica przy użyciu sprzętu agrolotniczego Thu, 26 Apr 2018 11:53:42 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Opryski z samolotu 9-25.05.2018r. na terenie gm. Cmolas Thu, 26 Apr 2018 11:51:42 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Dzień wolny od pracy: 4 maja 2018 r. Fri, 20 Apr 2018 07:48:01 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 W dniu 4 maja 2018 r. (tj. piątek) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej będzie nieczynny. Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej  ustala się: -     4...... Artykuł - nowe warunki utrzymywania trzody chlewnej_luty2018 Fri, 23 Mar 2018 12:55:19 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 ... Wiosenna akcja szczepienia LISÓW 7-16.04.2018r. Tue, 20 Mar 2018 13:53:46 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... PL Thu, 01 Mar 2018 08:58:04 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1 ... JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA? Wed, 28 Feb 2018 09:47:13 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 ... Ogłoszenie o Naborze Nr 22039 z dnia 9 lutego 2018 r. Wed, 14 Feb 2018 08:52:51 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-103 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: KSIĘGOWY. Termin składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do dnia: 23 lutego 2018 r. Decyduje data: wpływu oferty do urzędu. Miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat...... Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego. Fri, 12 Jan 2018 12:10:44 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-110 ... Ogłoszenie o naborze Nr 20444 z dnia 10 stycznia 2018 r. Wed, 10 Jan 2018 08:12:56 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-103 ... Protokół z wyznaczenia lekarzy weterynarii oraz innych osób do czynności urzędowych na terenie powiatu kolbuszowskiego w roku 2018. Fri, 29 Dec 2017 10:37:18 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-97 ... Protokół z wyznaczenia lekarzy weterynarii oraz innych osób do czynności urzędowych na terenie powiatu kolbuszowskiego w roku 2018. Fri, 29 Dec 2017 10:36:57 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-97 ... Protokół Fri, 29 Dec 2017 10:32:00 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-108 ... Protokół Fri, 29 Dec 2017 10:25:04 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ...