Wiadomości http://bip.piw.kolbuszowski.pl pl-PL Raport o stanie zapewnienia dostępności . Wed, 31 Mar 2021 11:41:49 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-119 ... Miejscowości - zgnilec (powiat kolbuszowski) Fri, 19 Mar 2021 09:39:50 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-118 ... Rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego Fri, 19 Mar 2021 09:35:29 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-118 ... TELAZJOZA - Ulotka dla hodowców utrzymujących bydło, owce i kozy Wed, 10 Mar 2021 10:15:59 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Zasady ochrony drobiu przed chorobą (HPAI) Mon, 08 Mar 2021 11:11:23 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Witam Thu, 04 Mar 2021 14:51:42 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1  ... USC Thu, 04 Mar 2021 14:50:03 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1 ... REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W KOLBUSZOWEJ z dnia 23 czerwca 2020r. Thu, 04 Mar 2021 14:31:28 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... Ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzanych przez Inspekcję Weterynaryjną Thu, 04 Mar 2021 13:16:51 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-121 ... WNIOSKI i inne druki Wed, 17 Feb 2021 13:15:34 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-56 ... 1 Wniosek o nadanie statusu dla stada nowotworzonego - przepisanego-trzoda-chlewna-1 Wed, 17 Feb 2021 13:13:39 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-56 ... 2 Wniosek o nadanie statusu stada względem wirusa choroby Aujeszkyego w przypadku utworzenia nowego stada Wed, 17 Feb 2021 13:07:33 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-56 ... Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie konieczności zgłaszania do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii każdego przypadku padnięcia przeżuwaczy (bydła, owiec i kóz). Thu, 11 Feb 2021 14:35:43 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-125 ... Ubój trzody w gospodarstwie - 2021 Thu, 21 Jan 2021 13:25:39 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-43 ... DRUKI - Zgłoszenia zwierząt do uboju Thu, 21 Jan 2021 13:19:20 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-43 ... Pracownicy Thu, 21 Jan 2021 12:56:45 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-25 ... Kontrola Zarządcza za 2020 rok. Tue, 19 Jan 2021 15:12:01 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-120 ... Aktualna sytuacja oraz o cena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5Nx . Fri, 27 Nov 2020 14:27:13 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-93 ... Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych w 2021 roku Wed, 25 Nov 2020 10:48:39 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-97 ... Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych w 2021 roku Wed, 25 Nov 2020 10:43:02 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-97 ... Deklaracja dostępności Mon, 23 Nov 2020 18:56:13 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-119 ... Skargi i wnioski Mon, 23 Nov 2020 14:54:39 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-117 ... Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021 Fri, 30 Oct 2020 14:49:18 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-93 W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U...... Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Fri, 11 Sep 2020 13:05:15 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... WALKA Z ASF - BIOASEKURACJA O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ Tue, 01 Sep 2020 14:24:11 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 ...