Wiadomości http://bip.piw.kolbuszowski.pl Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej Tue, 15 Oct 2019 14:51:48 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... BREXIT informacje na dzień 15.10.2019 Tue, 15 Oct 2019 11:40:09 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... USC Thu, 03 Oct 2019 12:12:58 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1 ... Szczepienie przeciwko wściekliźnie LISÓW Tue, 24 Sep 2019 10:19:11 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Pracownicy Tue, 10 Sep 2019 12:35:06 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-25 ... Szczepienie przeciwko wściekliźnie - OBOWIĄZKOWE Wed, 04 Sep 2019 11:13:58 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Ogłoszenie o naborze nr 52635 z dnia 15 sierpnia 2019 r. Wed, 14 Aug 2019 09:17:46 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-103 ... Zgnilec amerykański pszczół - Rozporządzenie w sprawie zwalczania Mon, 22 Jul 2019 13:02:52 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... DRUKI ubój z konieczności (oświadczenie przedsiębiorcy, zaś. wet) Fri, 24 May 2019 10:26:27 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-42 ... Witam Fri, 17 May 2019 12:45:48 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1  ... Sprawozdawczość Finansowa za 2018r. Wed, 08 May 2019 12:06:02 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-112 ... Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii 1) z dnia 15 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 129) Tue, 23 Apr 2019 08:38:28 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-42 ... Szkolenie - ubój zwierząt w gospodarstwie Mon, 15 Apr 2019 14:02:12 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... 2 maja 2019r., dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej Thu, 11 Apr 2019 12:30:22 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1 ... FILM asf-chroń-swoje-gospodarstwo Thu, 11 Apr 2019 12:23:31 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 ... Praktyczne wskazówki dla rolników - konieczność uboju poza rzeźnią Thu, 11 Apr 2019 08:03:52 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią (opracowano w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe...... ASF: Pomoc finansowa dla producentów świń Pomoc finansowa Wed, 10 Apr 2019 07:46:18 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Szkolenie - ubój zwierząt w gospodarstwie Tue, 26 Mar 2019 15:13:27 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie - od 4-13 kwietnia 2019r. Tue, 26 Mar 2019 15:00:59 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Podmiot prowadzący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a-l, n oraz p ustawy zmienianej w art. 94, jest obowiązany w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do przekazania powiatowemu lekarzowi weterynarii... Mon, 04 Mar 2019 12:24:28 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-56 ... FILMY dot. ASF Thu, 24 Jan 2019 13:01:01 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 ... ZAPROSZENIE Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej, Kierownik Biura Powiatowego ARIMR w Kolbuszowej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej Thu, 24 Jan 2019 12:58:52 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... (ROK 2019)Lista Lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt umieszczanych na rynku oraz do wystawiania świadectw zdrowia dla tych zwierząt na terenie powiatu kolbuszowskiego Thu, 24 Jan 2019 12:51:30 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-51 ... Urzędowi lekarze weterynarii wyznaczeni do badania mięsa na użytek własny w 2019R. Thu, 24 Jan 2019 12:49:39 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-51 ... ASF zasady mycia i dezynfekcji środkow transportu obuwia i pomieszczeń Tue, 11 Dec 2018 14:01:43 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 ...