Wiadomości http://bip.piw.kolbuszowski.pl Ogłoszenie o Naborze Nr 22039 z dnia 9 lutego 2018 r. Wed, 14 Feb 2018 08:52:51 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-103 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: KSIĘGOWY. Termin składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do dnia: 23 lutego 2018 r. Decyduje data: wpływu oferty do urzędu. Miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat...... Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego. Fri, 12 Jan 2018 12:10:44 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-110 ... Ogłoszenie o naborze Nr 20444 z dnia 10 stycznia 2018 r. Wed, 10 Jan 2018 08:12:56 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-103 ... Protokół z wyznaczenia lekarzy weterynarii oraz innych osób do czynności urzędowych na terenie powiatu kolbuszowskiego w roku 2018. Fri, 29 Dec 2017 10:37:18 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-97 ... Protokół z wyznaczenia lekarzy weterynarii oraz innych osób do czynności urzędowych na terenie powiatu kolbuszowskiego w roku 2018. Fri, 29 Dec 2017 10:36:57 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-97 ... Protokół Fri, 29 Dec 2017 10:32:00 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-108 ... Protokół Fri, 29 Dec 2017 10:25:04 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej prowadzi nabór lekarzy weterynarii wolnej praktyki oraz innych osób do czynności pomocniczych w roku 2018. Mon, 18 Dec 2017 12:00:59 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-97 PIW.PFA-0110/5/2017                                                                                                               ...... JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA? Mon, 11 Dec 2017 14:32:25 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 ... Spis zwierząt przebywających w siedzibie stada - ulotka dla rolników Mon, 11 Dec 2017 14:11:51 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Pracownicy Mon, 11 Dec 2017 14:11:08 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-25 ... ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOLBUSZOWEJ z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu kolbuszowski Fri, 17 Nov 2017 10:14:53 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... informacja o planowanym zabiegu zwalczania osnui gwiaździstej dni 19.05.2017r. Fri, 17 Nov 2017 10:11:29 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Ogólne wymagania dla prowadzenia kontroli transportu zwierząt Informacja dla funkcjonariuszy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Granicznej kontrolujących transport drogowy zwierząt. Fri, 17 Nov 2017 10:10:30 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... WARUNKI UBOJU ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE NA UŻYTEK WŁASNY Fri, 17 Nov 2017 10:07:32 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... ROZPORZĄDZENIE NR 14/2017 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego i kolbuszowskiego Fri, 17 Nov 2017 10:05:14 +0100 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Ogłoszenie o naborze nr 16543 z dnia 12 października 2017 r.: Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Wed, 11 Oct 2017 12:17:18 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-103 ... DNI WOLNE OD PRACY W 2017r. PIW w Kolbuszowej Fri, 06 Oct 2017 13:32:53 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1 ... Badanie surowego mięsa świń i dzików przeznaczonego na użytek własny w kierunku obecności larw włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania na terenie województwa podkarpackiego można wykonać w następujących lokalizacjach: LABORATORIA... Fri, 22 Sep 2017 13:43:55 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-42 ... Rozporządzenia PLW w Kolbuszowej Wed, 20 Sep 2017 08:29:56 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-104 ... http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/search Wed, 20 Sep 2017 08:24:04 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-106 ... Grypa Ptaków - INFORMACJE wrzesień 2017 Mon, 18 Sep 2017 10:14:28 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-93 ... Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Księgowy Wed, 13 Sep 2017 08:49:50 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-103 ... AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW IX 2017 Thu, 07 Sep 2017 07:35:44 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... APEL Wojewody Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Wed, 19 Jul 2017 14:26:16 +0200 http://bip.piw.kolbuszowski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ...