Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

WALKA Z ASF Plik image 292.81 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2020-09-01
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-09-01 14:23
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-09-01 14:24

Załączniki:

Ulotka Plik image 292.81 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2020-07-31
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-07-31 20:32
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-08-31 20:34
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2020-07-31
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-07-31 20:32
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-08-31 20:34

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOLBUSZOWEJ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej informuje, że w dniu 2 marca 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/291 z dnia 28.02.2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

 

1. do obszaru objętego ograniczeniami (część II załącznika do decyzji – ,,strefa czerwona” zostały włączone:

Gmina:

 

Majdan Królewski

                                                           

Cmolas

                                                           

 

2. do obszaru ochronnego (część I załącznika do decyzji –

,,strefa żółta” należą pozostałe gminy powiatu kolbuszowskiego czyli:

Gmina:

 

Kolbuszowa

                                                         

Dzikowiec

                                                         

Raniżów

                                                         

Niwiska

                                                         

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z wystąpieniem na terytorium Polski (ASF)

STREFA CZERWONA (obszar objęty ograniczeniami)

Powiatowy Lekarz Weterynarii Kolbuszowej informuje, że w każdym przypadku przemieszczania świń dotyczącym obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) istnieje konieczność uzyskania pozwolenia (w formie decyzji) wydanego przez PLW na pisemny wniosek właściciela/rolnika.

W obszarze objętym ograniczeniami,,wewnątrz strefy czerwonej” wysyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni celem uboju możliwa po:

 1. Uzyskaniu pozwolenia decyzji Powiatowego      Lekarza Weterynarii w Kolbuszowej na przemieszczenie świń wydanej na pisemny wniosek rolnika,
 2. Wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia dla świń pod warunkiem, że nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką świnie będą zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii w gospodarstwie pochodzenia,
 3. Transport zwierząt następuje po uzyskaniu dokumentów, o których mowa powyżej, a świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy.

Do obszaru objętego ograniczeniami,,do strefy czerwonej” wysyłka świń do gospodarstw możliwa po:

 1. Uzyskaniu pozwolenia decyzji Powiatowego      Lekarza Weterynarii w Kolbuszowej na wprowadzenie świń wydanej na pisemny      wniosek rolnika z potwierdzeniem od właściwego powiatowego lekarza      weterynarii o statusie gospodarstwa pochodzenia świń (wyłącznie z strefy białej lub żółtej)  
 2. Wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii w gospodarstwie pochodzenia świadectwa zdrowia dla świń
 3. Transport zwierząt następuje po uzyskaniu dokumentów, o których mowa powyżej, a świnie przemieszcza się bezpośrednio  do gospodarstwa przeznaczenia.

 Nie ma obowiązku przeprowadzania badań krwi świń w kierunku afrykańskiego pomoru świń ASF – za wyjątkiem zaobserwowania podczas badania klinicznego  podejrzenia objawów choroby

Warunki transportu zwierząt: Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający ich przeprowadzenie po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii (dotyczy każdego pojazdu zarówno zatwierdzonego przewoźnika  jak też własnego transportu rolniczego na odległość do 50 km).

 

Zgłoszenie do biura ARiMR

Posiadacz świń znajdujących się w siedzibie stada na obszarze objętym ograniczeniami zobowiązany jest zgłosić kierownikowi biura w ciągu 24 godzin:

 1. zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada,
 2. ubój zwierzęcia gospodarskiego
  •  z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsca pochodzenia lub       przeznaczenia zwierzęcia

 

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z wystąpieniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)

STREFA CZERWONA (obszar objęty ograniczeniami)

Wysyłka świń,,ze strefy czerwonej” do innych gospodarstw albo celem uboju do rzeźni w granicach Polski możliwa jest po:

 1. Uzyskaniu pozwolenia decyzji Powiatowego  Lekarza Weterynarii w Kolbuszowej na przemieszczenie świń wydanej na      pisemny wniosek rolnika, po uzyskaniu zgody od właściwego powiatowego      lekarza weterynarii gospodarstwa przeznaczenia świń
       (z wyjątkiem strefy niebieskiej –      obszaru zagrożenia) lub rzeźni      posiadającej nadane uprawnienia w tym zakresie,
 2. Wystawieniu przez urzędowego lekarza      weterynarii świadectwa zdrowia dla świń pod warunkiem, że nie      wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką zwierzęta zostały zbadane przez      urzędowego lekarza weterynarii w gospodarstwie pochodzenia,
 3. Spełnienie dodatkowych wymagań      weterynaryjnych dla przemieszczanych świń
 4. muszą przebywać w gospodarstwie 30      dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
 5. pochodzą z gospodarstwa, do którego w      okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z      obszarów zagrożenia (strefy      niebieskiej) albo objętego ograniczeniami (strefy czerwonej) w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru      świń,
 6. w okresie 7 dni przed dniem   przemieszczenia zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem  ujemnym i uzyskano ujemny wynik tego badania  !!!!!!!!!!!
 7. Transport zwierząt następuje po  uzyskaniu dokumentów, o których mowa powyżej, a świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni.

 Warunki transportu zwierząt:

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający ich przeprowadzenie po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii
(dotyczy każdego pojazdu zarówno zatwierdzonego przewoźnika, jak też własnego transportu rolniczego na odległość do 50 km).


Strefa żółta (obszar ochronny)

  • W obrębie strefy żółtej oraz poza  ten obszar w granicach Polski - przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez       urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed  wysyłką).
  • Ze strefy żółtej poza granice Polski - dodatkowe wymagania weterynaryjne dla       przemieszczanych świń:
      
   • muszą przebywać w gospodarstwie co  najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
   •   
   • pochodzą z gospodarstwa, do którego  w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń  pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
   •   
   • w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,
   •   
   • w ciągu 24 godzin przed  przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego  lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie        urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Wywóz świń z obszaru ochronnego do innego państwa Unii Europejskiej musi również uwzględniać wymagania dotyczące choroby Aujeszky’ego.


 

Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2020-03-04
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-03-09 07:39
kolor - zaznaczenia odpowiada z jakich stref można dostarczać do danej chłodni tusze dzików wraz z patrochami

 
 
Lp.
 
Lokalizacja kontenera chłodniczego
 
Osoba odpowiedzialna za obsługę kontenera chłodniczego
 
Telefon kontaktowy
 
1.
ul. Łęgowa 93, 36-121 Wilcza Wola
50°22'20.7"N ; 21°54'22.5"E
obwód łowiecki nr 32 pk
Krzysztof Kowal
KŁ „Darz Bór” w Świerczowie
607878388
 
 
 
2.
Komorów 37, 36-110 Majdan Królewski
50°20'51.9"N ; 21°46'06.2"E
obwód łowiecki nr 31 pk
Roman Stec
KŁ „Knieja” w Majdanie Królewskim
693565194
 
 
3.
36-147 Trześń 1B
50°14'28.5"N ; 21°39'42.9"E
obwód łowiecki nr 60 pk
Marian Stąpor
KŁ „Borek” w Kolbuszowej
605884195
607252004
4.

Werynia 209 A

36-100 Kolbuszowa

50°14'03.3"N 21°51'45.8"E

50.234250, 21.862724

obwód łowiecki nr 61 pk

Leszek Bieleń

KŁ "Towarzystwo Myśliwych w Rzeszowie"
603 712 798
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2019-12-24
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-12-24 10:20
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-07-27 11:49
Obszar ochronny ASF

W związku z DECYZJĄ WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1994 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich został określony obszar ochronny (strefa żółta) dla —

cały powiat kolbuszowski
 
Wymagania dotyczące gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną na obszarze ochronnym (strefa żółta),
Krótszy termin na dokonanie zgłoszenia zmiany stanu świń w gospodarstwie.
Na  terenie  obszaru ochronnego  istnieje  obowiązek  zgłaszania  do  ARiMR  każdego zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada (kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój na potrzeby własne) oraz  dokonania oznakowania świń w ciągu 48  godzin  (2  dni)                      od zaistnienia  tego  zdarzenia.
Ubój na użytek własny jest dozwolony pod następującymi warunkami:
-        świnie  były  utrzymywane  w  gospodarstwie  co  najmniej  przez  30  dni  przed ubojem,
-        posiadacz  świń  zgłosi do  Powiatowego  Lekarza Weterynarii  w  Kolbuszowej  zamiar  przeprowadzenia  uboju  minimum  24  h  przed ubojem,
-        świnie  zostaną  poddane  badaniu  przedubojowemu  wykonanemu  przez uprawnionego lekarza weterynarii,
-        mięso  pozyskane  w  wyniku  uboju  tych  świń  zostanie  poddane  badaniu poubojowemu przez uprawnionego lekarza weterynarii.
Na  terenie  obszaru  ochronnego  istnieje  obowiązek  natychmiastowego zgłoszenia  do  Powiatowego   Lekarza   Weterynarii   w każdego  przypadku padnięcia świni  w  gospodarstwie  (przed  oddaniem  zwłok  świni  do  utylizacji) oraz przypadków podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.
 
W przypadku podejrzenia wystąpienia ASF u świń należy:
1.      Zgłaszać wszelkie niepojące oznaki i objawy nasuwające podejrzenie choroby Powiatowemu  Lekarzowi  Weterynarii  w  Kolbuszowej  lub  lekarzowi  weterynarii opiekującemu się stadem.
2.      Pozostawić zwierzęta w miejscu przebywania.
3.      Nie  wywozić  z  gospodarstwa  zwierząt,  zwłok  zwierzęcych,  produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy i sprzętu.
4.      Uniemożliwić  osobom  postronnym  dostęp  do  pomieszczeń  lub  miejsc,                      w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.
 
Istnieje  obowiązek  powiadomienia  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii                          w Kolbuszowej   o  zalezieniu  zwłok  dzika  – w przypadku  znalezienia  padłego  dzika należy:
1.      Oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika, aby ułatwić ich odnalezienie przez odpowiednie służby.
2.      Nie dotykać zwłok i pozostawić je w miejscu znalezienia.
3.      Zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Kolbuszowej lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub policji, straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego.
4.      Osoby mające kontakt z dzikiem lub będące w jego pobliżu powinny stosować środki higieny  niezbędne do  ograniczenia  ryzyka  szerzenia  się  ASF,  w  tym dokonywać odkażania rąk i obuwia.
5.      Osoby mające kontakt z dzikiem przez 72 godziny nie powinny wchodzić do miejsc,  w  których  utrzymywane  są  świnie  i  nie  wykonywać  czynności związanych z obsługą świń.
Na  terenie  obszaru  ochronnego obowiązuje wymóg oznakowania  budynków,                         w których utrzymywane są zwierzęta, tablicą z napisem "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
W gospodarstwie powinna  znajdować  się dokumentacja  weterynaryjna  dotycząca przebiegu  leczenia  i przeprowadzonych  zabiegów  weterynaryjnych  oraz  padłych zwierząt.
Świnie  wprowadzane  do  gospodarstwa powinny  zostać  zaopatrzone w  świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, wystawione nie wcześniej niż 24 h przed przemieszczeniem.
Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Kolbuszowej  przypomina  o  konieczności przestrzegania  zasad  bioasekuracji  w  gospodarstwie  wynikających                                       z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r.                      w sprawie  środków  podejmowanych  w  związku  z  wystąpieniem  afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.).
Nakazy
1.      Utrzymywanie  świń  w  gospodarstwie  w  sposób  wykluczający  kontakt  ze zwierzętami  wolno  żyjącymi  i  ze  zwierzętami  domowymi  (psy,  koty)  w odrębnych,  zamkniętych  pomieszczeniach,  w  których  są  utrzymywane  tylko świnie  (oddzielne  wejście,  brak  bezpośredniego  przejścia  do  pomieszczeń, w których utrzymywane są inne zwierzęta kopytne tj. konie, krowy, owce, kozy).
2.      Sporządzanie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta,  warchlaki,  tuczniki,  lochy,  loszki,  knury  i  knurki oraz  bieżące aktualizowanie tego spisu.
3.      Prowadzenie  rejestru  środków  transportu  do  przewozu  świń,  paszy  lub produktów  ubocznych  pochodzenia  zwierzęcego,  wjeżdżających  na  teren gospodarstwa  oraz  rejestru  wejść  osób  do  pomieszczeń,  w  których  są utrzymywane świnie.
4.      Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
5.      Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do budynków i pomieszczeń  w  których  utrzymywane  są  świnie  oraz  przed  wejściami  i wyjściami do gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość danego wejścia, długość nie mniejsza niż 1 metr oraz stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym  skuteczne  działanie  środka  dezynfekcyjnego  (systematyczne polewanie mat środkiem dezynfekcyjnym).
6.      Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami  z  gospodarstwa lub  zainstalowanie  niecek  dezynfekcyjnych  o  szerokości  nie  mniejszej  niż szerokość wjazdu, długość nie mniejsza niż obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego  do  gospodarstwa  oraz  stałe  utrzymywanie  mat/niecek dezynfekcyjnych    w stanie  zapewniającym  skuteczne  działanie  środka dezynfekcyjnego.
7.      Zabezpieczenie  wybiegu  dla  świń  podwójnym  ogrodzeniem  o  wysokości wynoszącej  co  najmniej  1,5  m,  związanym  na  stałe  z  podłożem,  a  każdego wjazdu i wyjazdu oraz wejścia i wyjścia z takiego wybiegu zabezpieczenia matą dezynfekcyjną.
8.      Wykonywanie  czynności  związanych  z  obsługą  świń  wyłącznie  przez  osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.
9.      Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem  tych  czynności,  środków  higieny  niezbędnych  do  ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia.
10.    Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.
11.    Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej  oraz  obuwia  ochronnego  przeznaczonego  wyłącznie  do wykonywania tych czynności.
12.    Uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie.
13.    Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.
Zakazy
1.      Zakaz żywienia świń odpadami gastronomicznymi lub materiałem paszowym zawierającym odpady gastronomiczne.
2.      Zakaz karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami  lub  obszaru  zagrożenia,  chyba  że  tę  zielonkę  lub  to  ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom.
3.      Zakaz wykorzystywania  w  pomieszczeniach,  w  których  są  utrzymywane świnie,  słomy  na  ściółkę  dla  zwierząt  pochodzącej  z  obszaru  objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu  niedostępnym  dla  dzików  co  najmniej  przez  90  dni  przed  jej wykorzystaniem.
4.      Zakaz  wnoszenia  i  wwożenia  na  teren  gospodarstwa,  w  którym  są utrzymywane  świnie,  zwłok  dzików,  tusz  dzików,  części  tusz  dzików  i produktów   ubocznych   pochodzenia   zwierzęcego   oraz   materiałów  i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.
5.      Zakaz  prowadzenia  uboju  świń  w  celu  produkcji  mięsa  na  użytek  własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie.
6.      Zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt. Spełnianie powyższych wymagań jest warunkiem przyznania odszkodowania w przypadku stwierdzenia choroby w gospodarstwie! Na obszarze   ochronnym   powiatowy   lekarz   weterynarii   dwa   razy   w   roku przeprowadza w gospodarstwach utrzymujących świnie kontrolę przestrzegania ww. nakazów  i  zakazów  wraz  z  wywiadem  lekarsko-weterynaryjnym  oraz  badaniem klinicznym świń z pomiarem wewnętrznej ciepłoty ciała.
 
Dodatkowych informacji  można  uzyskać w   siedzibie 
 Powiatowego   Inspektoratu Weterynarii   w Kolbuszowej
tel.: 17 /74 45 723
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2019-12-10
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-12-10 15:13
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-12-19 14:35
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2019-04-11
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-04-11 12:13
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-04-11 12:23
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2019-01-24
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-01-24 13:01

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH, WYKAZUJĄCYCH DZIAŁANIE WIRUSOBÓJCZE, ZNAJDUJĄCYCH ZASTOSOWANIE W HIGIENIE WETERYNARYJNEJ
(ZGODNIE Z WYKAZEM PRZEKAZANYM PRZEZ PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH PISMEM Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2018 R.):
Agrisan 8090
Hppa
Omnisept
Aldekol Des 03
Huwa-San Tr-50
Oropharma Disinfect Spray
Aldekol Des Ff
Hyperox®
Oxykol
Arco-Sept
Hypred Force 7
Prontech
Aseptol Pro
Incimaxx Aqua S-D
Prophyl 2000
Chloramin® T
Incimaxx Des-N
Sanitas Forte Vet
Cid 20
Incimaxx T
Savo Prim
Desam Effekt M
Kc 5000
Th5
DesAT
Keno TM cox
Virakil O2
Desintec Fl-Des Ga forte
Kill'ops
Virex
Dip-Io 5000
Lely Quaress-Iodine
Virkon Professional Tablets
Dr Oxy-Des Foam
Lerasept® Aktiv
Virkon TM S
Dupont ™ Virkon Advanced
Lerasept® Spezial LF
Virocid RTU
Epidemed Vc 400
Lerasept® Spezial Sr 415
Virocid®
Four’sann
Liq-Io 5500
Virocid® F
G-Mix Power
Multicide 150
Viroshield
G-Mix Spray
Neo Opp
Halamid
Neopredisan 135-1®
Każdorazowo przed zastosowaniem produktu biobójczego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w ulotce dołączonej do produktu i stosować go ściśle według wskazań producenta.
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2018-12-11
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-12-11 13:57
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-12-11 14:01


 
Ważna informacja dla rolników utrzymujących trzodę chlewną
W związku z wejściem w życie w dniu 28 lutego 2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 360), określającego dodatkowe wymagania dla hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (w tym terenu całego województwa podkarpackiego), w załączeniu przekazuję do wiadomości i wykorzystania opracowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii dokumenty, które mogą służyć jako materiał pomocniczy dla hodowców trzody chlewnej w zakresie realizacji wymagań wynikających z ww. rozporządzenia.
Opracowano:
- ulotkę informacyjną;
- dokument pt. "Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym)";
- wzór dokumentacji przeglądu zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych (załącznik nr 1);
- wzór rejestru wjazdów środków transportu do gospodarstwa (załącznik nr 2);
- wzór rejestru osób wchodzących do budynków, w których utrzymywane są świnie (załącznik nr 3);
- lista preparatów do dezynfekcji rąk dostępnych do obrotu w Polsce (załącznik nr 4);
- zasady prawidłowego oczyszczania i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń (załącznik nr 5);
- wzór dokumentacji czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie (załącznik nr 6);
- wzór spisu świń (załącznik nr 7).

W pierwszych wierszach plików wymienionych w załącznikach 1-3 oraz 6-7, wskazano przykładowy sposób wypełniania tej dokumentacji.
Należy zaznaczyć, iż wzory dokumentów wymienionych w załącznikach nr 1-3 oraz 6-7 stanowią przykładowy wzór i nie powinny być traktowane jako wymóg obligatoryjnego ich prowadzenia dokładnie w takiej formie.
Wzory powyższych dokumentów zostały opracowane w związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony hodowców trzody chlewnej o sposób prowadzenia dokumentacji wynikającej z obowiązku spoczywającego od 28 lutego br. na wszystkich posiadaczach świń, nałożonego przepisami wspomnianego powyżej rozporządzenia.
 
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2018-02-26
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-02-26 08:06
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-03-23 12:55


PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!


Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują  WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.
 
Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.
 
Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.
 
Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.
 
Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?
 • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
 • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
 • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);
W związku z zagrożeniem ASF:
 • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
 • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
 • nie spuszczać psów ze smyczy;
 • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
 • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.
 
Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.
Zatwierdził: Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.
 
więcej
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2017-12-11
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-12-11 14:08
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-12-11 14:32
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2017-07-19
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-07-19 11:07
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-07-19 11:11