Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
ROZPORZĄDZENIE NR 14/2022 WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: kolbuszowskiego i mieleckiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 5a, pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz.1421 z późn. zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz.U. z 2016 r., poz. 1123), zarządza się, co następuje:
§ 1. Uznaje się teren miejscowości:
1. Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie, Toporów, Jagodnik, Trzęsówka, Hadykówka po zachodniej stronie drogi krajowej nr 9, przysiółek Zakościele w miejscowości Cmolas, w gminie Cmolas, w powiecie kolbuszowskim,
2. Przyłęk, Kosowy, Siedlanka po zachodniej stronie drogi gminnej nr L104163R-1 relacji Siedlanka - Trześń i po zachodniej stronie drogi powiatowej nr 1223R-1 relacji Siedlanka – Trzęsówka, przysiółek Staszówka w miejscowości Hucina w gminie Niwiska, w powiecie kolbuszowskim,
3. Przysiółki Osiczyny oraz Zarzeka w miejscowości Komorów w gminie Majdan Królewski, w powiecie kolbuszowskim

4. Szydłowiec w gminie Mielec, w powiecie mieleckim,
5. Czajkowa po wschodniej stronie potoku Kozieniec oraz Dębiaki w gminie Tuszów Narodowy, w powiecie mieleckim za obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół i oznacza się go tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA! Obszar zapowietrzony – zgnilec amerykański pszczół”.
§ 2. Na obszarze zapowietrzonym chorobą – zgnilec amerykański pszczół, o którym mowa w § 1, zakazuje się:
1. przemieszczania bez zezwolenia właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii, rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do prac w pasiece; 2organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.
§ 3. Na obszarze zapowietrzonym chorobą – zgnilec amerykański pszczół, o którym mowa w § 1, nakazuje się:
1. posiadaczom zwierząt zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii;
2. przegląd pasiek.
§ 4. Wykonanie postanowień wymienionych w § 1 w zakresie oznakowania obszaru zapowietrzonego przez umieszczenie tablic z napisem ostrzegawczym powierza się Wójtowi Gminy Cmolas, Wójtowi Gminy Niwiska, Wójtowi Gminy Majdan Królewski, Wójtowi Gminy Mielec, Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy
§ 5. Nakaz wymieniony w § 3 pkt 2 zostanie zrealizowany przez urzędowych lekarzy weterynarii.
§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania go do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

WOJEWODA PODKARPACKI
Ewa Leniart
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2022-08-18
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2022-08-23 08:13
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2022-08-23 08:16

Solidarni z Ukrainą | Uniwersytet Śląski w KatowicachWytyczne dotyczące przywozu z Ukrainy powyżej 5 psów/kotów/fretek niespełniających wymagań unijnych

Tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek

Тимчасова процедура переміщення супроводжуючих тварин з території України на територію Польщі особами, які не мають комплекту ветеринарних документів на собак, котів та фреток

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/ukraina-przemieszczanie-zwierzat-tymczasowa-procedura

 Dane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka (do 5 sztuk) i nie posiadających kompletu dokumentów przewozowych

Дані для осіб, які подорожують з України в інші країни ЄС з собаками / котами/ фретками (до 5 штук ) і без комплекту транспортних документівLista zakładów leczniczych dla zwierząt i innych punktów, w których można dokonać czipowania i szczepienia przeciwko wściekliźnie psów, kotów i fretek przemieszczonych na terytorium RP z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi - WSZYSTKIE WOJEWÓDZTWA

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/informacje-dla-podroznych-z-ukrainy-nie-posiadajacych-kompletu-dokumentow-weterynaryjnych


 

Процедури з супроводжуючими тваринами, що в'їжджають в ЄС з України 

kategoria: Postępowanie ze zwierzętami towarzyszącymi wjeżdżającymi z Ukrainy do UE [7]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postepowania ze zwierzętami towarzyszącymi uchodźcom wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego.
ilość pobrań: 19309
2022-03-18 09:29 139.4KB Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postepowania ze zwierzętami towarzyszącymi uchodźcom wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego. 139.4KB
pdf Interim procedure of the Chief Veterinary Officer on handling of animals accompanying refugees entering the EU from Ukraine via Polish external border during a military conflict.
ilość pobrań: 5646
2022-03-18 09:31 129.49KB Interim procedure of the Chief Veterinary Officer on handling of animals accompanying refugees entering the EU from Ukraine via Polish external border during a military conflict. 129.49KB
pdf Тимчасовий порядок роботи головного ветеринарного лікаря з тваринами, які супроводжують біженців, які в’їжджають до ЄС з України через зовнішній кордон Польщі під час військового конфлікту.
ilość pobrań: 10361
2022-03-18 09:32 142.82KB Тимчасовий порядок роботи головного ветеринарного лікаря з тваринами, які супроводжують біженців, які в’їжджають до ЄС з України через зовнішній кордон Польщі під час військового конфлікту. 142.82KB
pdf Wniosek - Application
ilość pobrań: 1651
2022-03-18 09:34 237.64KB Wniosek - Application 237.64KB
pdf Заява про видачу ліцензії - Application for permission
ilość pobrań: 2017
2022-03-18 09:35 243KB Заява про видачу ліцензії - Application for permission 243KB
pdf Pozwolenie - Permit
ilość pobrań: 1425
2022-03-18 09:35 147.09KB Pozwolenie - Permit 147.09KB
pdf Дозвіл - Permit
ilość pobrań: 1359
2022-03-18 09:36 155.9KB Дозвіл - Permit 155.9KB
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2022-03-24
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2022-03-24 10:09
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2022-03-24 10:31
W załączeniu zostało zamieszczone Ogłoszenie MRiRW nt. wsparcia rolników w sprawie refundacji 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat, sprzętu , produktów biobójczych , odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego .
Wnioski należy złożyć od dnia 6 sierpnia 2021r. do dnia 27 sierpnia 2021r. do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 188.55 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2021-07-29
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-07-29 09:55
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-07-29 10:02

Hodowla gęsi – jak rozpocząć i odnieść sukces?

Tymczasowe minimalne zasady bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych, w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI).

Aktualności 2021-05-18

Główny Lekarz Weterynarii we współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym - Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, Zakładem Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego oraz związkami branżowymi opracował wytyczne z 30.04.2021r. dotyczące tymczasowych minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych. Powyższy dokument został opracowany w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa.

Treść wytycznych dostępna jest poniżej. Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców gęsi o ich przestrzeganie. Ponadto, wytyczne zostały przekazane wszystkim wojewódzkim lekarzom weterynarii, celem wykorzystania do wdrożenia w życie w drodze aktów prawa miejscowego - rozporządzeń powiatowych lekarzy weterynarii lub wojewodów (na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii).

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii z 30.04.2021. uzgodnione z PIWet - PIB Puławy oraz  IZ PIB ZD Kołuda Wielka, dotyczące tymczasowych minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych, w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa.

 1. Co do zasady, stada gęsi powinny być utrzymywane w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami oraz innym drobiem utrzymywanym w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych.
 2. Jeżeli nie jest możliwe utrzymywanie gęsi w sposób wskazany w pkt 1, w przypadku korzystania z wybiegów należy ograniczyć ryzyko kontaktu bezpośredniego i pośredniego z dzikimi ptakami, uwzględniając następujące kryteria:
 • dozór właścicielski,
 • ściółka,
 • wypuszczanie dobowe w sposób kontrolowany po uprzednim sprawdzeniu otoczenia gospodarstwa i wybiegu,
 • dokumentowanie czynności przez posiadacza zwierząt.
 1. Wybieg dla gęsi powinien być ogrodzony.
 2. Powierzchnia wybiegu powinna wynosić:
 • co najmniej 5 m2 na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnej,
 • maksymalnie 19 kg na 1 m2 - dla młodych gęsi rzeźnych.
 1. Przed wypuszczeniem gęsi na wybieg należy uprzednio przeszukać teren wybiegu jak również jego bezpośredniego otoczenia oraz otoczenia gospodarstwa w odległości 250m, celem wykrycia zwłok dzikiego ptactwa lub konających dzikich ptaków, a w przypadku ich ujawnienia - nie wypuszczać gęsi na wybieg oraz niezwłocznie poinformować powiatowego lekarza weterynarii celem pobrania prób do badań laboratoryjnych w kierunku HPAI.
 2. Teren wybiegu powinien zostać odkażony przy użyciu środka dezynfekcyjnego przed każdym wypuszczeniem gęsi.
 3. Ściółka stosowana na wybiegu powinna pochodzić z miejsca, w którym składowana jest w sposób skutecznie zabezpieczający przed kontaktem z dzikim ptactwem, a jeżeli nie jest to możliwe - wyłącznie po jej uprzednim odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym.
 4. Teren wybiegu dla gęsi powinien być zaopatrzony w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy przed dzikimi ptakami (np. dźwiękowe, wizualne).
 5. Wypuszczanie gęsi na wybieg powinno odbywać się w określonych godzinach w ciągu dnia (między godz. 10 a 16). Nie należy wypuszczać gęsi w godzinach wczesno porannych i wieczornych.
 6. Pojenie i karmienie gęsi na wybiegu jest zabronione.
 7. Powinno być zakazane stosowanie zielonki do karmienia gęsi.
 8. W przypadku, gdy na terenie wybiegu znajdują się zbiorniki wodne (np. staw, jezioro, rzeka), należy uniemożliwić gęsiom dostęp do nich.
 9. Posiadacz zwierząt powinien prowadzić codzienną dokumentację prowadzonych czynności w powyższym zakresie. Dokumentacja powinna uwzględniać osoby odpowiedzialne za wdrażanie zasad bioasekuracji i ich weryfikację, informację dotyczącą rodzaju i ilości zużytych środków dezynfekcyjnych, informacjami o ewentualnych awariach i naprawach wykonywanych na terenie wybiegów oraz wszelkimi stwierdzonymi na terenie wybiegu anomaliami, np. stwierdzenie jakichkolwiek objawów klinicznych lub upadków gęsi, a także gromadzenia się w okolicy gospodarstwa dzikich ptaków i występowania u nich jakichkolwiek objawów chorób, przede wszystkim osłabienia czy padnięć.
 10. W przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na podejrzenie wystąpienia HPAI u gęsi (wzrost śmiertelności, nagła wybroczynowość, objawy neurologiczne) lub objawów, w stosunku do których nie można ustalić jednoznacznej diagnozy, należy niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo organ samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydenta miasta).
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2021-05-19
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-05-19 09:39WAŻNA INFORMACJA DLA HODOWCÓW

TELAZJOZA jest bardzo groźną chorobą o charakterze inwazyjnym, gdzie czynnikiem etiologicznym są nicienie  z rodzaju Thelasia, których cykl rozwojowy przebiega z udziałem żywicieli pośrednich i wektorów – much z rodziny Muscidae. Dojrzałe samice nicieni rodzą w worku spojówkowym liczne larwy, które są zlizywane przez muchy. W jamie ciała owadów larwy nicieni rozwijają się w ciągu miesiąca do stadium inwazyjnego. Larwy inwazyjne migrują do ssawki much, skąd w czasie kolejnego zlizywania przez nie wydzielin z oka przedostają się do worka spojówkowego kolejnej sztuki najczęściej żubra lub bydła. Toksyczne działanie metabolitów pasożyta oraz mechaniczne drażnienie spojówki i rogówki powodują ostre zapalenie spojówki, łzawienie, obrzęk, nastrzykanie naczyń spojówki, światłowstręt, wysięk surowiczo-śluzowy, wysięk ropny zlepiający powieki. Następnie pojawia się zmętnienie rogówki oraz jej owrzodzenie, a później wtórne zakażenia wywołujące ropne zapalenie gałki ocznej. W stanach bardziej zaawansowanych choroba może mieć charakter ogólny  z niechęcią do pobierania pokarmu, niestrawnością i utratą wagi. Często obserwowane są zaburzenia behawioralne, wskazujące na pobudzenie układu nerwowego, związane z postępującą ślepotą  - ataki agresji, ocieranie okolic oczu o różnorodne przeszkody – skrajnie może dochodzić nawet do autoamputacji chorej gałki ocznej. Stwierdza się bardzo silny ból, duże cierpienie, niesprawność oraz brak możliwości reagowania na zagrożenia środowiskowe. Niestety chore zwierzęta u których stwierdza się zaawansowaną telazjozę (ślepotę) mogą zginąć w tragicznych, traumatycznych okolicznościach.
Aktualnie najbardziej niepomyślna sytuacja w przedmiotowym zakresie występuje w stadach żubrów bytujących na terenie Nadleśnictw: Baligród, Lesko i Komańcza. W związku z tym, że wiele miejsc wypasu jest lub może być wspólnym pastwiskiem dla żubrów, jeleni, saren, bydła, owiec, kóz, a zlikwidowanie much w środowisku jest niemożliwe, istnieje praktycznie realna możliwość przeniesienia przez żywicieli pośrednich i wektorów – much, nicieni z rodzaju Thelazia na zwierzęta gospodarskie. Koniecznym jest przeprowadzanie przez posiadaczy zwierząt przebywających na wypasach częstych przeglądów stanu zdrowia, a w szczególności dokonywanie oceny stanu narządu wzroku pod kątem wykluczenia tej groźnej choroby. W przypadku stwierdzenia u bydła zmian w postaci: zmętnienia lub zmatowienia rogówki, łzawienia, zlepiania powiek, obrzęku powiek, światłowstrętu, wysięku ropnego, nadżerek lub wrzodów rogówki, ropnego zapalenia oczu, ślepoty,  właściciel lub opiekun zwierząt powinien takie przypadki niezwłocznie zgłosić lekarzowi weterynarii celem wykluczenia telazjozy.
Ważne jest, aby hodowcy systematycznie wykonywali profilaktyczne zabiegi odrobaczania (zwalczanie endopasożytów) zwierząt bydła, owiec, kóz przed okresem pastwiskowym i po okresie pastwiskowym, a w przypadku potrzeby zwalczania ektopasożytów, z zachowaniem obowiązującej karencji.

Krosno, 8 marca 2021 r.
PODKARPACKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2021-03-10
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-03-10 10:03
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-03-10 10:15

Ptasia grypa w Rościnie. Zagazują całą hodowlę


ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2021-03-08
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-03-08 11:06
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-03-08 11:11
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 04 grudnia 2022r. 20:15:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.