Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

Grypa ptaków -informacje. Plik pdf 787.48 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2020-11-27
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-11-27 14:02
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-11-27 14:27
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej działając na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej oraz Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020 r. prowadzi nabór kandydatów do realizacji zadań w 2021 roku,

- wnioski należy złożyć do dnia 15 grudnia 2020 r.(dokumenty do pobrania - zakładka "urzędowe badanie mięsa, wymagania, wyznaczenia ....)
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2020-11-24
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-11-24 10:46Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu (link: https://www.efsa.europa.eu/en/news/avian-influenza-eu-alert-new-outbreaks). Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Europie, w tym w Polsce. W miesiącach późnoletnich, tj. w sierpniu i we wrześniu br. na terytorium Kazachstanu stwierdzono 7 ognisk HPAI u drobiu i 86 przypadków u dzików ptaków (krukowate), a na terytorium Rosji 46 ognisk u drobiu i 8 przypadków u dzikiego ptactwa (kaczki i łabędzie). Z alertu EURL w Padwie skierowanego do krajowych laboratoriów referencyjnych ds. grypy ptaków wynika, że kiedy HPAI wykrywano na tych samych obszarach Rosji w 2005 r. oraz w 2016 r., w niedługim czasie pojawiały się ogniska choroby na terenie północnej i wschodniej Europy.
więcej
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2020-10-30
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-10-30 08:38
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-10-30 14:49

Załączniki:

WALKA Z ASF Plik image 292.81 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2020-09-01
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-09-01 14:23
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-09-01 14:24
Znalezione obrazy dla zapytania zgnilec amerykańskiROZPORZĄDZENIE NR 19/2020 WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: kolbuszowskiego, mieleckiego i ropczycko-sędziszowskiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 5 a, pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1967 z późn. zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2016 r., poz. 1123), zarządza się, co następuje:
§ 1. Uznaje się teren miejscowości:
1) Leszcze, Niwiska, Trześń, Hucisko, Zapole w gminie Niwiska, powiat kolbuszowski,
2) Huta Przedborska, Przedbórz, Domatków, w gminie Kolbuszowa, powiat kolbuszowski,
3) Zdżary, Kamionka, Blizna, Ocieka w gminie Ostrów, powiat ropczycko-sędziszowski,
4) Cierpisz, Ruda w gminie Sędziszów Małopolski, powiat ropczycko-sędziszowski,
5) Przysiółek Ruda w miejscowości Dobrynin w gminie Przecław, powiat mielecki

Załączniki:

Rozporządzenie - treść Plik pdf 313.34 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2020-08-13
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-08-13 10:41
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-08-13 10:45
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej przekazuje w załączeniu materiały dotyczące wsparcia finansowego dla rolników , pozyskane z POR ARiMR.  Szczegółowe informacje mozna uzyskać w siedzibie ARiMR w Kolbuszowej , ul. Towarowa 4, 36-100  Kolbuszowa.
Tel. 17 227 00 30

Załączniki:

ASF-wsparcie dla rolników z ARiMR. Plik doc 16.55 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2020-07-30
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-07-30 09:39
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-07-30 09:41

Szanowni Państwo,

W związku z podjętą przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi inicjatywą zmierzającą do utworzenia aplikacji, której celem będzie promocja produktów oraz działalności osób i podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, a także ułatwienie prowadzenia przez te podmioty działalności handlowej i umożliwienie im reklamy, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie Ministerstwu Państwa danych osobowych, będących w posiadaniu organów Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie, w jakim wchodzą one w skład rejestrów, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r. poz. 824 z późn. zm.), na potrzeby wskazanej wyżej aplikacji.

Wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne, może zostać cofnięte w dowolnym momencie i będzie służyło wyłącznie działalności promocyjnej podejmowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W przypadku chęci wyrażenia takiej zgody, uprzejmie proszę o przekazanie podpisanego załącznika do niniejszego pisma na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolbuszowej. (kontakt telefoniczny 17 74 45 723)

-   bądź przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej:  
    kolbuszowa.piw@wetgiw.gov.plZałączniki:

Załącznik Plik doc 12.20 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2020-04-02
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-04-03 09:07
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-04-03 09:25
1. Instrukcja dla pracowników.
2. Zalecenia dla pracowników IW.
3. Zalecenia dla właściceli zwierząt.
4. Zalecenia dla producentów żywności.
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2020-03-17
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-03-17 09:57
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-03-17 10:02
Znalezione obrazy dla zapytania: koronawirus

Załączniki:

Instrukcja tekst Plik pdf 504.33 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2020-03-16
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-03-16 12:57
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-03-16 12:58