Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkęWAŻNA INFORMACJA DLA HODOWCÓW

TELAZJOZA jest bardzo groźną chorobą o charakterze inwazyjnym, gdzie czynnikiem etiologicznym są nicienie  z rodzaju Thelasia, których cykl rozwojowy przebiega z udziałem żywicieli pośrednich i wektorów – much z rodziny Muscidae. Dojrzałe samice nicieni rodzą w worku spojówkowym liczne larwy, które są zlizywane przez muchy. W jamie ciała owadów larwy nicieni rozwijają się w ciągu miesiąca do stadium inwazyjnego. Larwy inwazyjne migrują do ssawki much, skąd w czasie kolejnego zlizywania przez nie wydzielin z oka przedostają się do worka spojówkowego kolejnej sztuki najczęściej żubra lub bydła. Toksyczne działanie metabolitów pasożyta oraz mechaniczne drażnienie spojówki i rogówki powodują ostre zapalenie spojówki, łzawienie, obrzęk, nastrzykanie naczyń spojówki, światłowstręt, wysięk surowiczo-śluzowy, wysięk ropny zlepiający powieki. Następnie pojawia się zmętnienie rogówki oraz jej owrzodzenie, a później wtórne zakażenia wywołujące ropne zapalenie gałki ocznej. W stanach bardziej zaawansowanych choroba może mieć charakter ogólny  z niechęcią do pobierania pokarmu, niestrawnością i utratą wagi. Często obserwowane są zaburzenia behawioralne, wskazujące na pobudzenie układu nerwowego, związane z postępującą ślepotą  - ataki agresji, ocieranie okolic oczu o różnorodne przeszkody – skrajnie może dochodzić nawet do autoamputacji chorej gałki ocznej. Stwierdza się bardzo silny ból, duże cierpienie, niesprawność oraz brak możliwości reagowania na zagrożenia środowiskowe. Niestety chore zwierzęta u których stwierdza się zaawansowaną telazjozę (ślepotę) mogą zginąć w tragicznych, traumatycznych okolicznościach.
Aktualnie najbardziej niepomyślna sytuacja w przedmiotowym zakresie występuje w stadach żubrów bytujących na terenie Nadleśnictw: Baligród, Lesko i Komańcza. W związku z tym, że wiele miejsc wypasu jest lub może być wspólnym pastwiskiem dla żubrów, jeleni, saren, bydła, owiec, kóz, a zlikwidowanie much w środowisku jest niemożliwe, istnieje praktycznie realna możliwość przeniesienia przez żywicieli pośrednich i wektorów – much, nicieni z rodzaju Thelazia na zwierzęta gospodarskie. Koniecznym jest przeprowadzanie przez posiadaczy zwierząt przebywających na wypasach częstych przeglądów stanu zdrowia, a w szczególności dokonywanie oceny stanu narządu wzroku pod kątem wykluczenia tej groźnej choroby. W przypadku stwierdzenia u bydła zmian w postaci: zmętnienia lub zmatowienia rogówki, łzawienia, zlepiania powiek, obrzęku powiek, światłowstrętu, wysięku ropnego, nadżerek lub wrzodów rogówki, ropnego zapalenia oczu, ślepoty,  właściciel lub opiekun zwierząt powinien takie przypadki niezwłocznie zgłosić lekarzowi weterynarii celem wykluczenia telazjozy.
Ważne jest, aby hodowcy systematycznie wykonywali profilaktyczne zabiegi odrobaczania (zwalczanie endopasożytów) zwierząt bydła, owiec, kóz przed okresem pastwiskowym i po okresie pastwiskowym, a w przypadku potrzeby zwalczania ektopasożytów, z zachowaniem obowiązującej karencji.

Krosno, 8 marca 2021 r.
PODKARPACKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2021-03-10
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-03-10 10:03
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-03-10 10:15

Ptasia grypa w Rościnie. Zagazują całą hodowlę


ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2021-03-08
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-03-08 11:06
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-03-08 11:11
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 20 kwietnia 2021r. 16:12:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.