Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf do treści 2020-04-28 20:19 Administrator BIP
Dodano plik - Rachunek zysków i strat.pdf do treści 2020-04-28 20:18 Administrator BIP
Dodano plik - Informacja dodatkowa.pdf do treści 2020-04-28 20:18 Administrator BIP
Dodano plik - Bilans jednostki.pdf do treści 2020-04-28 20:17 Administrator BIP
Utworzono treść 2020-04-28 20:16 Administrator BIP Podgląd treści
powrót