XML
OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROWADZENIA KONTROLI TRANSPORTU ZWIERZĄT

Informacja dla funkcjonariuszy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Granicznej kontrolujących transport drogowy zwierząt.
I. Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856, tj., z późn. zm.) – dalej jako uoz.
2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93 /119/WE oraz rozporządzenie nr 1225/97 (Dz.U. L. 2005 3.1, z późn zm.) – dalej jako 1/2005.
3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414, tj., z późn. zm.) - dalej jako utd.
4. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281, z późn. zm.) – dalej jako irz.
II. Ogólne warunki transportu
Zwierzęta: niedopuszczalny jest transport zwierząt niezdolnych do transportu.
Są to zwierzęta: niezdolne do samodzielnego poruszania się (ranne, kontuzjowane, nie mogące wstać), nowonarodzone z niezagojoną pępowiną.
Transportowanych zwierząt nie można wiązać za rogi, poroża oraz pierścienie nosowe. Zwierzęta nie mogą mieć zakładanych pęt na nogi.
Środek transportu, którym przewożone są zwierzęta powinien być tak skonstruowany, aby nie powodował niebezpieczeństwa powstania urazów podczas transportu, zapobiegał przemieszczaniu się zwierząt. Wysokość przestrzeni załadunkowej powinna zapewniać naturalną postawę ciała. Koniowate nie mogą być przewożone na wielopoziomowych środkach transportu, chyba, że górny pokład jest pusty.
Środek transportu powinien być zabezpieczony przed wyciekiem moczu i obornika.
Oznakowanie pojazdu musi wskazywać, że transportowane są w nim zwierzęta.

Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2015-05-26
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2015-05-26 07:29
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2015-05-26 07:30
Dodano do archiwum Administrator BIP - Redaktor BIP