XML
wzory dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych
Dz.U.2014.1222
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI(1)
z dnia 19 sierpnia 2014 r.
w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych
(Dz. U. z dnia 16 września 2014 r.)
Na podstawie art. 26d ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
    
§ 1. Rozporządzenie określa wzór dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodnych.
    
§ 2. Wzór dokumentu handlowego, o którym mowa w § 1, jest określony:
1)   dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodnych kategorii 1, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1069/2009" - w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)   dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodnych kategorii 2, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 1069/2009 - w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)   dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodnych kategorii 3, o której mowa w art. 10 rozporządzenia nr 1069/2009 - w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
    
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
KAT 1 Plik pdf 38.96 KB
KAT 2 Plik pdf 43.37 KB
KAT 3 Plik pdf 36.60 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii2014-10-21
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2014-10-21 12:30
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2014-10-21 14:32
Dodano do archiwum Administrator BIP - Redaktor BIP