Zalecenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dla kupujących żywność pochodzenia zwierzęcego wyprodukowaną przez podmioty nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną
  1. Zakupy mięsa i wędlin tylko z legalnych źródeł.
Wybór produktów i wyrobów mięsnych pochodzących od legalnych dostawców lub hodowców, którzy przestrzegają standardów higieny i zasad bezpieczeństwa produkcji żywności.
Kupujący powinni być świadomi możliwych zagrożeń i weryfikować pochodzenie i bezpieczeństwo oferowanych produktów.
  1. Zakupy mięsa, wędlin i wyrobów garmażeryjnych z wiarygodnego źródła – rolniczy handel detaliczny (RHD).
W przypadku RHD wymagane jest oznakowanie miejsca zbywania żywności, w tym:
1) być czytelne i widoczne dla konsumenta;
2) zawierać napis „rolniczy handel detaliczny”;
3) wskazywać dane:
  • imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny;
  • adres miejsca prowadzenia produkcji zbywanej żywności;
  • weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny – świadczący o objęciu działalności związanej z produkcją żywności nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.
Przy nieoznakowaniu miejsca sprzedaży należy żądać w/w danych od sprzedawcy, a w przypadku braku ich uzyskania powinno odstąpić się od zakupu.
  1. Mięso, wędliny i przetwory oferowane do sprzedaży powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach.
Kupujący powinni zwrócić uwagę na:
  • czystość stanowiska sprzedaży i sposób przechowywania produktu;
  • spełnienie warunków chłodniczych, produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia i szybko psujących się, które wymagają przechowywania w odpowiedniej temperaturze.
  1. Unikanie zakupu i spożywania żywności niewiadomego pochodzenia.
Należy zachować szczególną ostrożność przy zakupie mięsa/wędlin/przetworów  poza legalnymi targami, bazarami, w tym oferowanych na ulicach (bezpośrednio ze środków transportu) lub w innych miejscach, gdzie pochodzenie i warunki przechowywania mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa żywości.
  1. Przestrzeganie zasad higieny
Skuteczne mycie rąk, a także mycie i dezynfekcja powierzchni i narzędzi mających kontakt z żywością to kluczowy warunek bezpieczeństwa produkowanej żywności.
Za bezpieczeństwo oferowanej żywności odpowiada zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej jej producent, a od momentu zakupu żywności, ta odpowiedzialność spada na konsumenta, w tym niezwykle ważne jest dalsze przestrzeganie zasad higieny oraz zachowanie łańcucha chłodniczego w czasie jej przechowywania.
 
                                                   dr n. wet. Mirosław Welz
                                     Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2024-02-23
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2024-02-23 11:01
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2024-02-23 11:08
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2024-01-08
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2024-01-08 13:33
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2024-01-08 13:33

Dzień 1 stycznia 2024 r. jest datą wejścia w życie nowego brzmienia przepisu art. 53 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2023 poz. 1075).

Jako że do tego terminu system teleinformatyczny służący prowadzeniu dokumentacji leczenia zwierząt przez właścicieli lub posiadaczy zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, nie zostanie udostępniony przez Głównego Lekarza Weterynarii, przedmiotowa dokumentacja powinna być prowadzona na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

Jednocześnie z uwagi na fakt, iż przepisy unijne nie określają wzoru tej dokumentacji, ale stwarzają możliwość jej prowadzenia w formie papierowej lub elektronicznej, dopuszczalne jest przyjęcie prowadzenia tej dokumentacji w jednej z tych form, z wykorzystaniem wzoru stosowanego dotychczas.

Więcej informacji w linku: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/prowadzenie-dokumentacji-leczenia-zwierzat-i-stosowanych-produktow-leczniczych-w-oczekiwaniu-na-system-teleinformatyczny

krowy w oborze

 

więcej
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2023-12-28
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2023-12-28 10:13
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2023-12-28 10:14

Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2023-07-20
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2023-07-20 12:22
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2023-07-20 12:27
Od 10 maja 2023 r. obowiązują zmiany przepisów polegające na odstąpieniu od części wymagań związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).
więcej
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłTomasz Stępień - Inspektor Wet.2023-06-02
Publikujący Tomasz Stępień - inspektor wet. 2023-06-02 10:53
Modyfikacja Tomasz Stępień - inspektor wet. 2023-06-02 11:05
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2023-03-21
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2023-03-21 08:38
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2023-03-21 08:39