ASF w Polsce - mapy, obszary objęte restrykcjami, ogniska, przypadki

W związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami:

LINK DO MAPY

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/